Serie C

Den nya formen hos C-serien medger snabbare fyllning i verktygetmed bibehållet tryck. Det är viktigt att stödisolatorer gjuts med lågt tryck då glasfibrerna annars skadas, med lägre hållfasthet som följd. Tillverkningen hos vår leverantör sker med hantverksmässiga och väl beprövade metoder. Fyllningstiden är därför den faktor som har störst inverkan på produktpriset. Med den nya C-serien kan vi erbjuda ännu konkurrenskraftigare priser och dessutom högre hållfasthet.

     
  Dokumentation TD
       
       
       
       
© 1998 Tälje Mätinstrument AB. All rights reserved. Legal Notices