Produkt
Analoga
Digitala
Driftid
Energimätare
Kombi
Trafo
Trafo delbar
Trafo 4-20mA
klass0.2
Mätomvandlare
Jordfel
Network units
     
Digitala mätare
     
Serie DG7 - Panelutförande 72x72 mm
DG7G - Ampéremeter & Voltmeter AC - Kombiutförande med alt. utan larmkontakter
DG7G

Artikelnr Mätområde Visning Hjälpspänning Mer info
DG7G26C1
.../5A, 0-500V
2 st
230V / 50Hz
SV_FLAG XXXXSV uk-flag NT602

Valbart: • Hjälpspänning 20...150Vcd - 115Vac - 24Vac - 48Vac- 240Vac
Valbart: • Mätområde: .../1A, 0-500V - 0-10A Direktmätande
Valbart: • Skyddsform IP54 - med frontkåpa ADGIP547

 
Serie DG8 - Panelutförande 72x72 mm
DG8P - Ampéremeter & Voltmeter DC - Multirange - Fritt programmerbara skalvärden

Artikelnr Mätområde Hjälpspänning E-nr Mer info
DG8P06P5
Se tabell D1
230Vac
42 221 59
DG8P03P5
Se tabell D1
115Vac
 
DG8P0MP5
Se tabell D1
20-60Vac / 20-150Vdc
 

Tabell D1 - Mätområden valbara i samma enhet
Elektronisk storhet Anslutning /Konfig. Märområden Skalvärde
Spänning AC
Direkt
0...500 (600) V
0...500 (600) V
Över trafo
../100-110-115-120 V
230V...30kV - 23val
Programmerbar
50...500 (600)V
± 1...1999
Ström AC
Direkt
0...10 (12) A
0...10,00 (12,00) A
Över trafo
../1-5 A
5A...4kA - 33val
Programmerbar
0...10(12) A
± 1...1999
Frekvens
Område 1
10...100 Hz
10,0...100,0 Hz
Område 2
380...420 Hz
380...420 Hz
Spänning DC
Direkt
0...500 (600) V
± 0...500 (600) V
Programmerbar
50...500 (600) V
± 1...1999
Ström DC
Direkt
0...10 (12) A
± 0...10,00 (12,00) A
Programmerbar
1...10 (12) A
± 1...1999


     
DG8P - Ampéremeter & Voltmeter DC - Multirange - Fritt programmerbara skalvärden
dg8p

Artikelnr Mätområde Hjälpspänning E-nr Mer info
DG8P0NP1
Se tabell D2
80 ..270Vac / 100...300Vdc
42 221 88
DG8P0MP1
Se tabell D2
20 ..600Vac / 20...150Vdc
 

Tabell D2 - Programmerbara Mätområde Visning i display
Kanal 1: ± 50 • ± 60 • ± 75 • ± 100 • ± 150 mV
Programmeras fritt inom området
-1999 .. +1999
Kanal 2: ± 1 • ± 5 • ± 10 V
Kanal 3: ± 1 • ± 5 • ± 10 • ± 20 • 4-20 mA


     
Serie DG9 - Panelutförande 96x96 mm
DG9P - Ampéremeter & Voltmeter DC
DG9P

Artikelnr Mätområde Hjälpspänning E-nr Mer info
DG9P06P5
Se tabell D1
230Vac
42 221 86
DG9P03P5
Se tabell D1
115Vac
 
DG9P0MP5
Se tabell D1
20-60Vac / 20-150Vdc
 

Tabell D1 - Mätområden valbara i samma enhet
Elektronisk storhet Anslutning /Konfig. Märområden Skalvärde
Spänning AC
Direkt
0...500 (600) V
0...500 (600) V
Över trafo
../100-110-115-120 V
230V...30kV - 23val
Programmerbar
50...500 (600)V
± 1...1999
Ström AC
Direkt
0...10 (12) A
0...10,00 (12,00) A
Över trafo
../1-5 A
5A...4kA - 33val
Programmerbar
0...10(12) A
± 1...1999
Frekvens
Område 1
10...100 Hz
10,0...100,0 Hz
Område 2
380...420 Hz
380...420 Hz
Spänning DC
Direkt
0...500 (600) V
± 0...500 (600) V
Programmerbar
50...500 (600) V
± 1...1999
Ström DC
Direkt
0...10 (12) A
± 0...10,00 (12,00) A
Programmerbar
1...10 (12) A
± 1...1999


     
DG9P - Ampéremeter & Voltmeter DC
DG9P

Artikelnr Mätområde Hjälpspänning E-nr Mer info
DG9P0NP1
Se tabell D2
80 ..270Vac / 100...300Vdc
42 221 89
DG9P0MP1
Se tabell D2
20 ..600Vac / 20...150Vdc
 

Valbart: • Hjälpspänning 20...150Vcd - 115Vac - 24Vac - 48Vac- 240Vac
Valbart: • Mätområde: .../1A, 0-500V - 0-10A Direktmätande
Valbart: • Skyddsform IP54 - med frontkåpa ADGIP549

Programmerbara Mätområde Visning i display
Kanal 1: ± 50 • ± 60 • ± 75 • ± 100 • ± 150 mV
Programmeras fritt inom området
-1999 .. +1999
Kanal 2: ± 1 • ± 5 • ± 10 V
Kanal 3: ± 1 • ± 5 • ± 10 • ± 20 • 4-20 mA


     
Serie DG3 - Panelutförande 72x36 mm
DG3P - Multirange AC / DC Stöm Spänning Frekvens
DG3P

Artikelnr Mätområde Hjälpspänning E-nr Mer info
DG3P06P5
Se tabell D1
230Vac
42 221 35
DG3P03P5
Se tabell D1
115Vac
DG3P0MP5
Se tabell D1
20-60Vac / 20-150Vdc

Tabell D1 - Mätområden valbara i samma enhet
Elektronisk storhet Anslutning /Konfig. Märområden Skalvärde
Spänning AC
Direkt
0...500 (600) V
0...500 (600) V
Över trafo
../100-110-115-120 V
230V...30kV - 23val
Programmerbar
50...500 (600)V
± 1...1999
Ström AC
Direkt
0...10 (12) A
0...10,00 (12,00) A
Över trafo
../1-5 A
5A...4kA - 33val
Programmerbar
0...10(12) A
± 1...1999
Frekvens
Område 1
10...100 Hz
10,0...100,0 Hz
Område 2
380...420 Hz
380...420 Hz
Spänning DC
Direkt
0...500 (600) V
± 0...500 (600) V
Programmerbar
50...500 (600) V
± 1...1999
Ström DC
Direkt
0...10 (12) A
± 0...10,00 (12,00) A
Programmerbar
1...10 (12) A
± 1...1999


     
DG3P - Ampéremeter & Voltmeter DC - Multirange - Fritt prgrammerbara skalvärden
DG3P

Artikelnr Mätområde Hjälpspänning E-nr Mer info
DG3P0NP1
Se tabell D2
80 ..270Vac / 100...300Vdc
42 221 87
DG3P0MP1
Se tabell D2
20 ..600Vac / 20...150Vdc
 

Tabell D2 - Programmerbara Mätområde Visning i display
Kanal 1: ± 50 • ± 60 • ± 75 • ± 100 • ± 150 mV
Programmeras fritt inom området
-1999 .. +1999
Kanal 2: ± 1 • ± 5 • ± 10 V
Kanal 3: ± 1 • ± 5 • ± 10 • ± 20 • 4-20 mA


     
Serie DG4 - Panelutförande 96x48 mm
DG4G - Ampéremeter & Voltmeter AC - Kombi utförande med alt. utan larmkontakter
DG4G

Ett flexibelt instrument med två mätingångar. Notera att dessa Ej kan användas samtidigt.
• Sekundärström .../5A. Val av omsättning - 5/5A ..... 8kA/5A - sker via prontpanelen.
• Spänning 0 - 500V DC

Artikelnr Mätområde Visning Hjälpspänning E-nr Mer info
DG4G06C1
.../5A, 0-500V
Se pdf
230V / 50Hz
42 240 34
SV_FLAG TD533SV SV_FLAG MA533SV uk-flag NT533
DG4G26C1
.../5A, 0-500V
2 st
230V / 50Hz
SV_FLAG XXXXXSV uk-flag NT533

Valbart: • Hjälpspänning 20...150Vcd - 115Vac - 24Vac - 48Vac- 240Vac
Valbart: • Mätområde: .../1A, 0-500V - 0-10A Direktmätande
Valbart: • Skyddsform IP54 - med frontkåpa ADGIP...

   
Valbara primärströmmar inom området 5A ... 8kA
5 A
10 A
15 A
20 A
25 A
30 A
40 A
50 A
60 A
70 A
75 A
80 A
100 A
120 A
150 A
160 A
200 A
250 A
300 A
400 A
500 A
600 A
700 A
750 A
800 A
1 kA
1,2 kA
1.5 kA
1,6 kA
2 kA
2,5 kA
3 kA
4 kA
5 kA
6 kA
7 kA
7,5 kA
8 kA
4 kA
4 kA
 
DG4S - Frekvensmeter
DG4S  
Artikelnr iIngång Mätområde Hjälpspänning E-nr Mer info
DG4S06F1
100V...500V
10...100Hz
230V / 50Hz
42 240 84

Valbart: • Hjälpspänning 20...150Vcd - 115Vac - 24Vac - 48Vac- 240Vac
Valbart: • Skyddsform IP54 - med frontkåpa ADGIP544
 
DG5Z - DG4Y - Temeratur indikator för Pt100 och termoelement J/K/T/S
DG4Y  
Artikelnr Ingång Mätomr. Hjälpspänning Mer info
DG5Z6T40
Pt 100 + J/K/T/S
Kontakta oss
230V / 50Hz
SV_FLAG TD465SV uk-flag NT465
DG4Y05T3
J/K/T/S
Kontakta oss
230V / 50Hz
SV_FLAG TD306SV uk-flag NT306

DG4P - Ampéremeter & Voltmeter DC - Multirange - Fritt programmerbara skalvärden
DG4P

Artikelnr Mätområde Hjälpspänning E-nr Mer info
DG4P06P2
Se tabell D3
230V / 50Hz
42 240 89

Valbart: • Hjälpspänning 20...150Vcd - 115Vac - 24Vac - 48Vac- 240Vac
Valbart: • Skyddsform IP54 - med frontkåpa ADGIP544

Tabell D3 - Mätområden - Valbara i samma enhet
Elektronisk storhet Kanal Mätområden Skalvärden
Spänning
Kanal 1
± 50 • ±100 • ±150 • ± 200 V
Programmeras fritt
inom området
-1999 ... +1999
Kanal 2
2-10 • 1-5 • ±5 • ±10 • ±20 V
Kanal 3
± 50 • ±60 • ±100 • ±150 • ± 200 mV
Ström
Kanal 4
± 5 • ±10 • ±20 • ± 4-20 mA
Kanal 5
±1 • ± 2 mA     
Serie DGM - Din-skene (Norm) utförande
DGMG - Ampéremeter & Voltmeter AC
DGMG

 

Artikelnr Mätområde Hjälpspänning E-nr Mer info
DGMG06C1
0-5A / 10-600V
230V / 50Hz
42 240 53

Ett flexibelt instrument med två mätingångar.
OBS!! Notera att dessa Ej kan användas samtidigt.
• Sekundärström .../5A. Val av omsättning - 5/5A ..... 8kA/5A - sker via frontpanelen.
• Spänning direkt 10...600V

Valbart: • Hjälpspänning 20...150Vcd - 115Vac - 24Vac - 48Vac- 240Vac


   
Valbara primärströmmar inom området 5A ... 8kA
5 A
10 A
15 A
20 A
25 A
30 A
40 A
50 A
60 A
70 A
75 A
80 A
100 A
120 A
150 A
160 A
200 A
250 A
300 A
400 A
500 A
600 A
700 A
750 A
800 A
1 kA
1,2 kA
1.5 kA
1,6 kA
2 kA
2,5 kA
3 kA
4 kA
5 kA
6 kA
7 kA
7,5 kA
8 kA
4 kA
4 kA
 
DGMA - Amperémeter AC - Direktmätande
DGMA  

 

Artikelnr Mätomr. Visning Hjälpspänning E-nr Mer info
DGMA06A3
0-10A
0-9,99A
230V / 50Hz
42 240 24
DGMA06A4
0-20A
0-20,0A
230V / 50Hz
42 240 26

Valbart: • Hjälpspänning 20...150Vcd - 115Vac - 24Vac - 48Vac- 240Vac
DGMS - Frekvensmeter
DG4S

 

Artikelnr Ingång Mätområde Hjälpspänning E-nr Mer info
DGMS06F1
100-500V
10-100Hz
230V / 50Hz
42 222 37

Valbart: • Hjälpspänning 20...150Vcd - 115Vac - 24Vac - 48Vac- 240Vac


     
DGMM - Amperemeter DC - för mätning över shunt
DG4S

 

Artikelnr Mätområde Hjälpspänning Mer info
DGMM06L4
60 100 150 mV
230V / 50Hz

Valbart: • Hjälpspänning 20...150Vcd - 115Vac - 24Vac - 48Vac- 240Vac


   
Valbara primärströmmar inom området 5A ... 8kA
5 A
10 A
15 A
20 A
25 A
30 A
40 A
50 A
60 A
70 A
75 A
80 A
100 A
120 A
150 A
160 A
200 A
250 A
300 A
400 A
500 A
600 A
700 A
750 A
800 A
1 kA
1,2 kA
1.5 kA
1,6 kA
2 kA
2,5 kA
3 kA
4 kA
5 kA
6 kA
7 kA
7,5 kA
8 kA
4 kA
4 kA
     
   

Utgått:

Serie DG6 - Panelutförande 48x48 mm har tyvärr utgått utan ersättare
Utgående: DG7G06C1, DG9G06C1, DG9G26C1

     
© 1997-2019 Tälje Mätinstrument AB. All rights reserved. Legal Notices