Produkt
Analoga
Digitala
Driftid
Energimätare
Kombi
Trafo
Trafo delbar
Trafo 4-20mA
klass0.2
Mätomvandlare
Jordfel
Network units


Här finns program och uppdateringar för era produkter


Fil Namn Fil Beskrivning
Version

För Nemo96

Uppdatering av mjukvaran
IDM Evo Ime Device Manager Evolotion - WIndows OS 32/64 bit
3.5.4
IDM Evo Manual En pdf hur du installerar och uppdaterar
För v.2.7
IDM Win 7 IDM.exe of release for Windows 7 platform  
IDM Win XP IDM.exe of release for Windows XP platform  
IF4E011 TFTP IF4E011 : firmware downloader TFTP, 32 & 64 bits
KIT Tema Pr4 Driver for Tema Pr4 kit, USB - RS232 converter  
IFMTR01 Software for finding and configuring the radio gateway IFMTR01
1.0
.

OBS plocka ner den som tillhör den enhet du har.
Uppdatering med fel programvaro gör att enheten inte kommer att fungera

NEMO 96HDLe Nemo 96 HDLe : Firmware version 3.xx
2.620
NEMO 96HDLe R. Nemo 96 HDLe : Firmware : Rogowsky coil
1.310
NEMO 96HD Nemo 96 HD : Firmware
4.201
NEMO 96HD+ Nemo 96 HD+ MF96021: Firmware
3.22
NEMO 96HD+ Nemo 96 HD+ MF96021A: Firmware
4.201
Nemo D4Le NEMO D4Le : Firmware hardware
3.205
Nemo D4Le R. NEMO D4Le : Firmware : Rogowsky coil
1.101
Nemo 72Le NEMO 72Le : Firmware
1.103
IF4E011 IF4E011 : Firmware
2.7
Conto Imp CONTO IMP : Firmware
2.05
.
Moduler
IF96007A IF96007A : Profibus GSD
NEMO0F1E
IF96009 NXE IF96009 : LONWORKS  NXE file v3.1 (XIF version)
05
IF96009 XIF IF96009 : LONWORKS  XIF file
05
IF96012 IF96012 : Memory module
2.4
IF96017 IF96017 : THD and Harmonics module
1.121
Discover 1.3 IF2E011 / IF4E011 / IF96015 : Discover 1.3
1.3
IFUSB01 IFUSB01 Drive, USB - RS485
1.0
.
Protokoll  
Rev. år
Version
Conto enheter
PR101 CE4DT - Conto D4-Pd; Program ver. ≥ 2.90
2016
v 2.90
PR102 CE4DT06 - Conto D4-Pt /Prog. ver. ≥ 3.03
2016
v 3.03
PR112 Conto D4 M-bus (EN1434-3)
2010
v 3.03
PR115 CE4DMID01 - Conto Pt MID
2016
v 1.00
PR117 Conto D4 Pt M-bus
2010
PR118 CE4DT - Conto D4 Pd /Prog. ver. ≥ 3.0
2017
v 3.00
PR123 CE4DMID31/CE4DMID21 - Conto D4 Pd MID
2016
v 1.00
PR134 CE4DT26 - Conto D4 Pd (3-single phase)
2016
v 1.00
 
Nemo enheter
PR106 IF96001 RS485 / IF96002 RS232 - Modbus
2016
v 3.18
PR107 IF96007 - Nemo 96 HD/HD+ Profibus (Gamla modellen)
2008
v 2.00
PR111 IF96012 - Nemo 96 HD Modbus för Minnesmodul
2009
PR113 IF96013 - Nemo96 HD/HD+ - M-bus
2017
v 3.20
PR114 Nemo 96 HD/HD+ M-bus/FC_A39
2011
PR116 Nemo 96 HDL - RS485 - Modbus (HDL har utgått)

2010

PR124 IF96012 - Nemo 96 HD Modbus för Minnesmodul
2012
v 2.20
PR130 Nemo 96 HDLe - RS485 - Modbus
2016
v 5.08
PR131 IF96017 - Nemo 96 HD/HD+ - Övertoner
2014
v 1.00
PR132 IF96014 - Nemo 96 HD/HD+ - BACnet
2014
v 2.27
PR136 IF96007A - Nemo 96 HD/HD+ Profibus

2015

v 2.20
PR143 IF96013 - Nemo 96 HDLe - M-bus
2017
v 2.62
PR150 Nemo 96 EA - Modbus
2018
v 1.101

MidasMIDAs mjukvaro version uppdatering:

Tänk på vid uppdateringen:

1. Att INTE avinstallera inte den gamla applikationen av databasfilerna, skriv över dem.
2. Installera Midas i exakt samma katalog där den gamla versionen ursprungligen installerades.
3. Kör konfiguration och uppdatera programmet. Skapa inte programmet för att undvika att ta bort databasfiler.

Filer: Mjukvara/Program Fil beskrivning Storlek
MidasEvo_2.07.56.zip MIDAs Evo: Setup V2.07.56 rev 01
90,01 Mb
MIDAsEvo_Manual.pdf MIDAS manual Svensk 26 sidor
2.90 Mb
MIDAsEvo Presentation MIDAS presentation Powerpoint Engelsk
2.90 Mb

OBS! Om du har en version som är äldre än 2.07.14 kontakta oss innan du uppdaterar
WinZip®
Ett uppackningsprogram för att packa upp zip-filer.
Behövs till bl.a CVM-demohttp://www.taljemat.se.

Software namn

Användar interface

License

Storlek  

WinRAR x86 (32 bit) 4.20 Graphic and command line Trial 1481 KB
WinRAR x64 (64 bit) 4.20 Graphic and command line Trial 1617 KB
RAR 4.20 for Linux Command line only Trial 916 KB
RAR 4.20 for Linux x64 Command line only Trial 956 KB
RAR 4.20 for FreeBSD Command line only Trial 893 KB
RAR 4.20 for Mac OS X Command line only Trial 389 KB

Adobe Acrobat Reader®
För att läsa dokumentation och manualer på våra produkter behövs Adobe® Acrobat® Reader®. Har du inte det så kan du ladda ner det här.


© 1997 Tälje Mätinstrument AB. All rights reserved. Legal Notices